Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO — Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení

Dotace na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 6. 2022 od 9.00 hod. do 11. 7. 2022 do 15.00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby s výjimkou státních příspěvkových organizací, sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy:
 • Projekty kreativního učení realizované ve školách.
  • Projekty rozvíjející tvůrčí schopnosti a kreativní myšlení žáků, projekty zaměřené na zvyšování kompetencí rozumět umění a zájmu o kulturní dění.
 • Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích.
  • Lektorské a edukační programy, tvůrčí dílny, kurzy, workshopy pro děti a dospívající.
 • Spolupráce kulturních institucí a škol.
  • Koordinační aktivity a metodická podpora v oblasti kreativního vzdělávání.
 • Vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru.
  • Realizace konferencí, kurzů a workshopů na téma kreativní učení.
 • Jiný projekt z oblasti kreativního učení.
  • Realizace vzdělávacích projektů pro děti a dospívající, zaměřených na rozvoj kreativity a zájmu o umění, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených tematických okruhů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do 100 % uznatelných nákladů projektu.
 • Alokace činí celkem 130 mil. Kč na roky 2022 a 2023.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může ve výzvě předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru