Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora literárních akcí

library-1147815_960_720
Share Button

Dotace budou poskytnuty na podporu veřejně prospěšných a nekomerčních projektů s podmínkou vícezdrojového financování, pokud to povaha projektu nevylučuje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12.  října 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují veřejné kulturní služby (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.) a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.
 • Žádost předkládá subjekt, který je vydavatelem, pořadatelem či realizátorem projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy:
 • 1. Literární periodika - jednoleté a víceleté projekty:
  • Dotační řízení pro vydavatele literárních a literárně kulturních periodik v tištěné podobě, v tištěné podobě s elektronickou mutací a v čistě elektronické podobě.
 • 2. Literární festivaly a přehlídky - jednoleté a víceleté projekty:
 • 3.  Nadstandardní cykly literárních, přednáškových a diskusních pořadů s dlouhodobou koncepcí a celoroční dramaturgií, včetně aktivit připomínajících významná kulturní výročí z oblasti literatury, komponované pořady, apod. -  jednoleté projekty.
 • 4. Literární soutěže, nadstandardní výstavní projekty, tvůrčí či odborné dílny, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, rezidenční tvůrčí pobyty v ČR, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojená s udílením literární cen apod. -  jednoleté projekty.      
 • 5. Celoroční dokumentační, popularizační a informační činnost s dlouhodobou koncepcí v oblasti literatury a knižní kultury - jednoleté a víceleté projekty:
  • Dotace je určena výhradně na podporu dokumentační, informační a propagační činnosti v oblasti literatury a knižní kultury, na celoroční literární či čtenářské kampaně (akce, činnost probíhající průběžně po celý rok, nikoliv celoročně připravované 1-2 akce), průřezovou činnost přes více tematických okruhů, na rozsáhlou dokumentační a badatelskou činnost. Jedná se o podporu celoroční kontinuální činnosti obecně prospěšných subjektů, které působí v oblasti literatury minimálně po dobu dvou let a koncepce jejich činnosti je známá a veřejně přístupná (je třeba doložit).                                 

Forma a výše podpory:

 • Víceletý, dlouhodobě podporovaný projekt může předložit vydavatel periodika s periodicitou 10 čísel/rok a vyšší a s rozpočtem projektu vyšším než 2 mil. Kč/rok u tištěných periodik, u internetových časopisů s rozpočtem vyšším než 0,5 mil. Kč/rok.
 • U literárních festivalů a přehlídek může víceletý projekt předložit pořadatel festivalu s mezinárodní účastí, který má rozpočet vyšší než 1,5 mil. Kč/rok.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v tomto dotačním řízení maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>