Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora vydávání knih — Podpora vydávání tištených neperiodických publikací

Dotace na podporu vydávání tištených neperiodických publikací pro rok 2024.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. května 2024.

Příjemci podpory:

 •  Fyzické a právnické osoby), které provozují kulturní a uměleckou činnost a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy:
  • 1. Vydávání neperiodických publikací pro rok 2024 – česká literatura: 
   • Beletrie a esejistika psaná česky a v jazycích národnostních menšin (maximálně 1 projekt).
   • Umělecké debuty české literatury (maximálně 1 projekt).
   • Česká literární věda, náročné kritické edice a sebrané spisy (maximálně 1 projekt) projekty).
  • 2. Vydávání neperiodických publikací pro rok 2024 – překladová literatura. 
   • Překlady umělecky hodnotných literárních děl ze světové literatury (maximálně 1 projekt).
   • Překlady z oboru literární vědy a oborů příbuzných, náročných kritických edicí a sebraných spisů (maximálně 1 projekt).
  • 3. Vydávání neperiodických publikací pro rok 2024 – ilustrovaná literatura pro děti a mládež, komiks a autorské knihy. 
   • Česká ilustrovaná literatura pro děti a mládež, komiks, autorské knihy (maximálně 2 projekty).
   • Překlad děl ilustrované literatury pro děti a mládež, komiksu, autorských knih (maximálně 1 projekt).                                                                                                                 

Forma a výše podpory:

 • O konečné výši dotace rozhoduje ministr kultury na základě doporučení odborné komise.

Specifika a omezení:

 • Nelze žádat opakovaně o dotaci na titul, který byl neúspěšný v některém z dřívějších výběrových dotačních řízení. Opakovaně lze podat žádost o dotaci pouze na ten titul, který komise doporučila v odůvodněných případech v předchozím období odložit nebo doporučila k přepracování (je uvedeno v zápisu a v přehledu na webu MK).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru