Přeskočit na obsah

MK ČR — Program podpory vydávání překladů původní české literatury v zahraničí

Dotace na podporu, která je určena na vydávání překladů původní české literatury v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro rok 2024: 15. 11. 2023 a 15. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • O podporu žádá vydavatel, literární agent, nebo překladatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena na vydávání překladů původní české literatury v zahraničí: 
  • 1) celé knihy (nebo tematického čísla časopisu, kde je původní české literatuře věnováno minimálně 50 % celkového rozsahu),
  • 2) ukázky v rozsahu 10–25 normostran textu.
 • Podpora zahrnuje žánry poezie, próza, literatura pro děti a mládež, komiks, drama, esejistika ad.

Forma a výše podpory:

 • V rámci žádosti o podporu vydání překladu celé knihy lze žádat o podporu překladu (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace), nákladů na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu, tisk (do 50 % celkových nákladů na vydání publikace), nákladů na autorská práva (do 15 % celkových nákladů na vydání publikace) a nákladů na propagaci (do 25 % celkových nákladů na vydání publikace); celková výše podpory nesmí přesáhnout 70 % celkových nákladů na vydání publikace.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o podporu překladu ukázky nemusí mít uzavřenou smlouvu o publikaci ukázky s nakladatelem či vydavatelem.
 • Žadatel o podporu překladu ukázky souhlasí, že v případě podpory překladu Ministerstvem kultury České republiky, bude ukázka využívána také pro potřeby státní prezentace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru