Přeskočit na obsah

MK ČR — Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Dotace na podporu profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. městem Prahou.
 • Divadla

 • příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, spolky, ostatní právní subjekty s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem
 • požaduje se minimální počet 30 zaměstnanců (pracovních úvazků), z toho 10 uměleckých. 
 • Symfonické orchestry
 • příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty – stálý profesionální symfonický orchestr, který má: 
  • a) minimálně 35 hudebníků,
  • b) alespoň 75 % hudebníků v pracovním poměru, nebo v obdobném právním vztahu,
  • (tj. spolupráce probíhá na základě dlouhodobých (ročních či sezonních) smluv o umělecké spolupráci).
  • c) dechovou harmonii, tj. alespoň 12 hráčů na dechové nástroje jako stálou složku orchestru.
 • Pěvecké sbory
 • příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty – stálý profesionální pěvecký sbor, který má: 
  • a) minimálně 60 zpěváků,
  • b) alespoň 75 % zpěváků v pracovním poměru, nebo v obdobném právním vztahu,
  • (tj. spolupráce probíhá na základě dlouhodobých (ročních či sezonních) smluv o umělecké spolupráci).
  • c) alespoň 60 % zpěváků s odpovídajícím hudebním vzděláním
  • (tj. vysoká umělecká škola, konzervatoř, pedagogická fakulta).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Forma a výše podpory:

 • Žádosti budou hodnoceny ve spolupráci s programovou radou podle následujících kritérií:

 • ekonomická kritéria (zejména celkové neinvestiční náklady na hlavní činnost),
 • umělecká a kulturně-politická kritéria: 
  • oblast divadla: strategie (dramaturgické plány, skladba repertoáru, objednávky původních děl), excelence (inscenační týmy, reflexe, nominace a ocenění, účast na festivalech), nadstandard (edukační, výstavní, publikační činnost, záznamy, streamování, reprezentace ČR na zájezdech a mimořádných akcích), plánované a realizované aktivity v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině.
  • oblast hudby: dramaturgie a umělecká kvalita (dramaturgie, kvalita provedení, vlastní projekty, hostující umělci), reprezentace (účast na festivalech, zahraniční zájezdy, kulturně-historický význam), dokumentace (realizovaná CD, živé přenosy, záznamy), kulturně-politická kritéria (soudobé české skladby, mladí umělci, koncerty pro mládež, práce s publikem), plánované a realizované aktivity v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině.

Specifika a omezení:

 • Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději do 31. května 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru