Přeskočit na obsah

MK ČR — Výzva č. 0334/2023 – Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví — 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Hlavním cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty, které vedou k vytvoření analytických materiálů o stavu a potřebách firem a asociací či profesních komor sdružujících (podnikající) subjekty v KKO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 10. 2023, 9:00 h. do 21. 11. 2023, 15:00 h..

Příjemci podpory:

 • a) Profesní nebo oborové asociace nebo jiné právnické osoby sdružující podnikající subjekty v oblasti KKO,
 • b) profesní komora sdružující subjekty činné v oblastech KKO,
 • c) výzkumná organizace/společnost, která disponuje deklarací o spolupráci a podporou výzkumného projektu od profesní nebo oborové asociace či profesní komory definované v bodě a) a b), která je oborově příslušná zvolenému dotačnímu okruhu,
 • d) poradenská nebo konzultační organizace/společnost, která disponuje deklarací o spolupráci a podporou výzkumného projektu od profesní nebo oborové asociace či profesní komory definované v bodě a) a b), která je oborově příslušná zvolenému dotačnímu okruhu,
 • e) vysoká škola, jež disponuje deklarovanou spoluprací a podporou výzkumného projektu od profesní nebo oborové asociace či profesní komory definované v bodě a) a b), která je oborově příslušná zvolenému dotačnímu okruhu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je rozdělena do deseti dotačních okruhů tak, aby tyto okruhy kopírovaly rozložení KKO. Pro každý okruh může být vybrán pouze jeden řešitel mapování a vytvoření analytických materiálů stavu a potřeb KKO, respektive jeden příjemce dotace, tedy ten žadatel o dotaci, který pro daný okruh získal nejvyšší počet bodů.
  • Okruh I: Knihy a tisk.
  • Okruh II: Hudba.
  • Okruh III: Film a video.
  • Okruh IV: Televize a rozhlas.
  • Okruh V: Herní vývojářství.
  • Okruh VI: Architektura.
  • Okruh VII: Reklama.
  • Okruh VIII: Design.

Forma a výše podpory:

 • Výši podpory stanoví v rámci hodnocení žádosti odborná komise MK. Výše dotace může činit až 100 % uvedených výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizovány v souladu s metodikou mapování KKO, začátek realizace je dnem 1. 1. 2024 a ukončení realizace dnem 31. 5. 2025.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru