Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MK, oddělení literatury a knihoven – výzva na vydávání neperiodických publikací (tištěných knih)

retail-3205035__340
Share Button

Dotace na vydávání české literatury a literatur národnostních menšin v tištěné podobě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby (s výjimkou státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury) na podporu projektů, realizovaných v České republice.
 • O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • O dotaci může požádat i autor vydávající vlastní dílo vlastním nákladem; tento autor nemusí mít živnostenské oprávnění (zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění).
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Podpora vydávání české literatury - umělecká díla původní české literatury a literatur národnostních menšin v tištěné podobě.
 • 2. Podpora vydávání původních i překladových děl z okruhu disciplín literární vědy či do literární vědy přesahujících, včetně esejistiky.
 • 3. Podpora vydávání uměleckých debutů české literatury.
 • 4. Podpora vydávání překladů uměleckých literárních děl ze světové literatury.
 • 5. Podpora vydávání náročných kritických edicí a spisů (původních i překladových) - podpora vydávání sebraných spisů, korespondence, pamětí apod.
 • 6. Podpora vydávání uměleckých děl české ilustrované literatury pro děti a mládež, včetně debutů.
 • 7. Podpora vydávání knih v textově obrazové podobě – komiks apod., včetně debutů .                                                                                                                               

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány do výše propočítané ztráty, nejvýše však do 50 % celkových nákladů na projekt.
 • V závažných a odůvodněných případech může být poskytnuta na základě žádosti dotace vyšší než 50 % CN, žádost a vyšší dotaci však musí doporučit odborná komise a schválit ministr kultury.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány a účelově profinancovány podle rozpisu v rozhodnutí a to úplně nejpozději do 31. 12. toho roku, kdy byla dotace poskytnuta.
 • Žadatel může předložit v každém tematickém okruhu MAXIMÁLNĚ 3 projekty, a to formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>