Přeskočit na obsah

MMR — 117D925 — Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023, dotační titul DT2

Cílem výzvy je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. února 2024 do 31. května 2024, 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 •  Oprávněný žadatel o dotaci je obec, kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem výzvy je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.
 • Výzva je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku, např. mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných budov a zařízení včetně obnovy staveb, zařízení technické a preventivní infrastruktury, odstranění nánosů ve vodních tocích a vodních dílech apod.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 200 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem: 
  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
 • Žadatel může žádat o dotaci v jedné žádosti v rozpětí minimálně 200 tis. Kč a maximálně 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace není určena na obnovu nebo vybudování protipovodňových opatření, na podporu obnovy nebo vybudování bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
 • Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru