Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – COVID – Cestovní kanceláře II

images
Share Button

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 5. 2021 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • a) Cestovní kancelář podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Cestovní kanceláří je podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování živnosti oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.; a zároveň,
 • b) se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 159/1999 Sb. a byla v předchozích dvou letech před podáním žádosti a nadále i je držitelem státního povolení – koncese pro provozování živnosti s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ v rozsahu „pořádání zájezdů“, „pořádání zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebo „zprostředkování spojených cestovních služeb“; a zároveň,
 • c) se jedná o cestovní kancelář, která pro rok 2020 uhradila příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří odpovídající ročním plánovaným tržbám z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb pro rok 2020 ve výši alespoň 500 milionů Kč.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 75 000 000 Kč.
 • Dotace je vypočítaná z ročních plánovaných tržeb žadatele z prodeje zájezdů pro rok 2020. Pro účely tohoto dotačního titulu se za plánované tržby považují tržby vykázané za účelem placení ročního příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří pro rok 2020 podle zákona č. 159/1999 Sb.
 • Dotace bude poskytnuta maximálně do výše nevyčerpaného limitu DR podniku / skupiny podniků (limit 1 800 000 EUR).

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 20. 2. 2020 do 4. 1. 2021 (usnesení vlády č. 49/2021).
 • Příjemce dotace může podporu využít k pokrytí:
  • a) provozních nákladů vzniklých v období od 11. října 2020 do 4. ledna 2021; a/nebo,
  • b) uspokojení nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. prosince 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie.
 • Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>