Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – COVID – Cestovní kanceláře

images
Share Button

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2020 do 11. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • a) Cestovní kancelář podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.  Cestovní kanceláří je podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování živnosti oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.,
 • b) pro účely tohoto dotačního titulu se za cestovní kancelář považuje i cestovní agentura, která byla cestovní kanceláří nejméně do 31. 8. 2020, a zároveň se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 159/1999 Sb. a byla v předchozích dvou letech před podáním žádosti a nadále i je držitelem státního povolení – koncese pro provozování živnosti s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ v rozsahu „pořádání zájezdů“, „pořádání zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebo „zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19.
 • Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 345 000 000 Kč.
 • a) Výše podpory činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020.
 • b) Maximální výše dotace činí 50 násobek příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu na rok 2020 uhrazeného do 31. 3. 2020, nejvýše však 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 (usnesení vlády č. 1070/2020).
 • Dotace má neinvestiční charakter a bude zcela financována ze státního rozpočtu ČR v režimu Ex post.
 • Tuto dotaci nelze kombinovat s jinými formami podpory v rámci dotačního titulu COVID-podpora cestovního ruchu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>