Přeskočit na obsah

MMR ČR — 1. výzva demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti

Dotace  podporu vývoje a nasazování aplikací vertikál ekosystému sítí 5G pro města se záměrem podpořit koncept Smart Cities. Tento proces podpory je založen na dosažených výsledcích soutěže „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 5. 2022, 14:00 do 19. 6. 2022, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Města Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem a subjekty zřizované územně samosprávnými celky s projektem realizovaným na území uvedených měst.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podpora vývoje a nasazování aplikací vertikál ekosystému sítí 5G pro města se záměrem podpořit koncept Smart Cities. Tento proces podpory je založen na dosažených výsledcích soutěže „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci této výzvy budou vyvinuty a uvedeny do provozu referenční aplikace vertikál ekosystému sítí 5G pro Smart Cities.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů 17 900 000 Kč.
  • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

  • Na vývoj a nasazení každé aplikace musí být předložená samostatná Žádost o podporu.
  • Datum zahájení realizace projektu: Zahájení realizace projektu se rozumí zahájení prací zahrnutých v projektu nebo s ním souvisejících. Realizace může být zahájena před podáním žádosti o podporu.
  • Datum ukončení realizace projektu: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2022. Poskytovatel dotace je oprávněn prodloužit dobu realizace projektu na základě žádosti příjemce, která bude posouzena poskytovatelem dotace, maximálně do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru