Přeskočit na obsah

MMR — Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí: od 1. října 2021 do 28. ledna 2022, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Žadatel o dotaci je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Typy podporovaných projektů:

Dotační titul č. 1 — Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

 • Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov. 
 • Odstraňování bariér uvnitř budov.
 • Bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách.
 • Pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Dotační titul č. 2 — Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

 • Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov.
 • Odstraňování bariér uvnitř budov.
 • Bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách.
 • Pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 10 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytována do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000 Kč.
 • Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Specifikace a omezení:

 • Účastník podprogramu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. předmětem zástavy).
 • Žadatel musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru