Přeskočit na obsah

MMR — Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí: od 1. února 2024 do 26. března 2024, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Žadatel o dotaci je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem je odstraňování bariér při vstupu do budov, uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace prostřednictvím stavebních prací a úprav a v omezeném rozsahu prostřednictvím pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
 • Dotační titul č. 1 — Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
  ▪ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  ▪ odstraňování bariér uvnitř budov,
  ▪ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  ▪ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
 •  Dotační titul č. 2 — Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
  ▪ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  ▪ odstraňování bariér uvnitř budov,
  ▪ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  ▪ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 10 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytována do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000 Kč.
 • Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Specifikace a omezení:

 • Účastník podprogramu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. předmětem zástavy).
 • Žadatel musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru