Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR – Podpora bydlení 2020 – Podporované byty

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 21. ledna 2020, 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

Typy podporovaných projektů:

 • Pečovatelský byt:
  • Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
 • Komunitní dům seniorů:
  • Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 260 000 000 Kč.
 • Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů (tzn. počtu pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů), na které je žádána dotace a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.
 • V případě výstavby Pečovatelských bytů a Komunitních domů seniorů je dotace poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“6 , kdy součet všech podpor v režimu „de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2022.
 • Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2 (včetně poloviny plochy lodžie, balkonu).
 • Žadatel o dotaci nesmí být zároveň zhotovitelem stavby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. JUDr. Ivan Žemlička napsal:

  v obci schválilo zastupitelstvo u jednoho delší dobu prázdného bytu změnu na nebytový prostor s tím, že byt nemá dřevník na uskladnění paliva ale má i nefunkční komín.Starosta tvrdí, že na všechno dostane dotace a bude z toho zase byt.. Kromě toho má starosta v úmyslu vybudovat na půdě budovy půdní vestavbu a taky s dotací. V obci nejsou žádné sociální případy a obec nemá bytový pořadník.Ostatní byty jsou v bytovce ZD, koupené obcí, ve špatném stavu pokud jde o inženýrské sítě, všechny rozvody jsou asi 50 let staré.
  JUDr. Ivan Žemlička

  • Dobrý den,

   ano, dotace na daný záměr je poskytována, ale je nutné, aby vybudované byty měly své nájemníky z cílové skupiny. Na obnovu inženýrských sítí poskytuje někdy podporu kraj v rámci programu podpory rozvoje venkova, můžete se tedy s dotazem obrátit i tam.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>