Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR – Podpora bydlení 2020 – Technická infrastruktura

cat-2400501__340
Share Button

Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 21. ledna 2020, 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pozemní komunikace, tj.:
  • 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí.
  • 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí.
  • 3. účelové komunikace.
 • Vodovod, tj.:
  • 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě.
  • 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě.
 • Kanalizace, tj.:
  • 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě.
  • 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě a to i jednotlivě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 40 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce 31. prosince 2022.
 • Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na konkrétní akci, jejímž předmětem je vybraná technická infrastruktura.
 • Uznatelnými výdaji jsou výdaje na pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětu dotace. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor ani náklady související s vypracováním žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>