Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Podpora bydlení 2021 – Technická infrastruktura

cat-2400501__340
Share Button

Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. dubna 2021, do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pozemní komunikace, tj.:
  • 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí.
  • 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí.
  • 3. účelové komunikace.
 • Vodovod, tj.:
  • 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě.
  • 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě.
 • Kanalizace, tj.:
  • 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě.
  • 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě a to i jednotlivě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 50 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.
 • Pro výši dotace je rozhodující počet na projektovaných přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů zahrnutých do akce.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce 31. října 2022.
 • Příjemci jsou povinni archivovat všechny dokumenty a doklady související s akcí minimálně 10 let od ukončení poslední platné podmínky. Archivace znamená uložení dokumentů a dokladů do archivu pro možnost jejich opětovného použití a rychlého přístupu k nim. Dokumenty a doklady

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>