Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova

chanaz-334496_960_720
Share Button

Dotace na obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, na zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. října 2020 do 21. prosince 2020, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací:
  • Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel.
 • DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury:
  • Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel.
 • DT 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
  • Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel.
 • DT 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku:
  • Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 a 2019 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže a nečerpala dotaci za toto ocenění, případně za toto umístění z předcházejících výzev.
 • DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov:
  • Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel.
 • DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku:
  • Účastník podprogramu může být obec do 3000 obyvatel.
 • DT 117d8210I – Podpora dostupnosti služeb:
  • Obec do 1000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí.
 • DT 117d8210K – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí:
  • Obec do 3000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul:
  • 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.
  • 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
  • 117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
  • 117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.
  •  117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
  • 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
  • 117D8210I Podpora dostupnosti služeb.
  • 117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 2 439 500 000 Kč.
 • DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
 • 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.
 • DT 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.
 • 117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace není stanoven.
  • Horní limit dotace na jednu akci, resp. na jednotlivá ocenění:
  • Bílá stuha 600 tis. Kč.
  • Modrá stuha 600 tis. Kč.
  • Oranžová stuha 600 tis. Kč.
   • 3. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 100 tis. Kč.
   • 2. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 200 tis. Kč.
   • 1. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 300 tis. Kč.
  • Zlatá stuha 1 mil. Kč.
   • 3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 800 tis. Kč.
   • 2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 900 tis. Kč.
   • 1. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 1,6 mil. Kč.
 • DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
 • 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.
 • 117D8210I Podpora dostupnosti služeb.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.
 • 117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horni limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Náklady na přípravu žádosti, na zhotovení projektové dokumentace a na odměny manažerů nejsou uznatelnými náklady akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>