Přeskočit na obsah

MMR — Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. ledna 2023 a končí dnem 10. března 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2022 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. — 3. místě v celostátním kole této soutěže.

Typy podporovaných aktivit:

 • DT 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Budou podporovány akce zaměřené na: 
  • a) obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • b) komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • c) rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení,
  • d) obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  • e) přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 33 700 000 Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace není stanoven. Horní limit dotace na jednu akci, resp. na jednotlivá ocenění: 
  • Modrá stuha 600 tis. Kč.
  • Bílá stuha 600 tis. Kč.
  • Oranžová stuha 600 tis. Kč. 
   • 3. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 100 tis. Kč
   • 2. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 200 tis. Kč.
   • 1. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 300 tis. Kč.
  • Zlatá stuha 1 mil. Kč.
  • 3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 800 tis. Kč.
  • 2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 900 tis. Kč.
  • 1. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 1,6 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru