Přeskočit na obsah

MMR — Podpora obnovy a rozvoje venkova — Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí. Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. července 2020.

Příjemci podpory:

 • Účastníkem podprogramu může být obec, která nebyla příjemcem dotace v rámci výzvy 1/2020/117D8210, v DT D.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obnova a údržba venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.).
 • Komplexní úprava veřejných prostranství.
 • Obnova a zřizování veřejné zeleně.
 • Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení.
 • Obnova a pořízení technického vybavení a zařízení.
 • Příprava a realizace propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace není stanoven.
 • Horní limit dotace na jednu akci, resp. na jednotlivá ocenění:
 • Bílá stuha 600 tis. Kč.
 • Modrá stuha 600 tis. Kč.
 • Oranžová stuha 600 tis. Kč. 
  • 3. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 100 tis. Kč.
  • 2. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 200 tis. Kč.
  • 1. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 300 tis. Kč.
 • Zlatá stuha 1 mil. Kč. 
  • 3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2019 800 tis. Kč.
  • 2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2019 900 tis. Kč.
  • 1. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2019 1,6 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Neuznatelné náklady:
  • sportovní vybavení, zařizovací předměty,
  • průzkumné zprávy, restaurátorské zprávy atp.,
  • nákup, výkup nemovitosti,
  • související s bytovým fondem,
  • zasíťování pozemků určených k prodeji.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru