Přeskočit na obsah

MMR — Podpora obnovy a rozvoje venkova — Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí. Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. března 2024, do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2022 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. — 3. místě v celostátním kole této soutěže.

Typy podporovaných aktivit:

 • 2.4 DT 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku. 
 • Budou podporovány akce zaměřené na: 
  • a) obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • b) komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • c) rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení,
  • d) obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  • e) přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace není stanoven. Horní limit dotace na jednu akci, resp. na jednotlivá ocenění: 
  • Modrá stuha 600 tis. Kč.
  • Bílá stuha 600 tis. Kč.
  • Oranžová stuha 600 tis. Kč. 
   • 3. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 100 tis. Kč.
   • 2. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 200 tis. Kč.
   • 1. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 300 tis. Kč.
  • Zlatá stuha 1 mil. Kč. 
   • 3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 800 tis. Kč.
   • 2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 900 tis. Kč.
   • 1. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 1,6 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Neuznatelné náklady:
  • vybavení a nábytek,
  • zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
  • průzkumné zprávy, restaurátorské zprávy atp.,
  • nákup, výkup nemovitosti,
  • související s bytovým fondem,
  • zasíťování pozemků určených k prodeji.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru