Přeskočit na obsah

MMR — Podpora revitalizace území pro podprogram — Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Dotace na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je od 15. února 2023 do 21. března 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Účastníkem podprogramu může být obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem podprogramu může být obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem programu může být obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.
 • Účastníkem programu může být kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • DT1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
 • DT2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 120 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem: 
  • Obec do 3 000 obyvatel — maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů.
  • Obec od 3 001 do 10 000 — maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.
  • Obce od 10 001 obyvatel — maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
  • Kraje — maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
 • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v dané výzvě podat více žádostí o dotace. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v dané výzvě může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru