Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Podpora revitalizace území pro podprogram – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

shutterstock_143557168.jpg
Share Button

Dotace na podporu demolic budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je do 10. září 2021, do 12 hod. (včetně).

Příjemci podpory:

 • Účastníkem podprogramu může být obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem podprogramu může být obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem programu může být obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.
 • Účastníkem programu může být kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • DT1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
 • DT2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 69 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
  • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů.
  • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.
  • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
  • Kraje – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
 • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v dané výzvě podat více žádostí o dotace. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v dané výzvě může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>