Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR Podpora revitalizace území pro podprogram – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

shutterstock_143557168.jpg
Share Button

Dotace na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je do 15. ledna 2021.

Příjemci podpory:

 • Účastníkem podprogramu může být obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem podprogramu může být obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Účastníkem programu může být obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.
 • Účastníkem programu může být kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • DT č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
 • DT č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
  • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů.
  • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.
  • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
  • Kraje – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
 • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>