Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

timber-harvester-3790865__340
Share Button

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Dotace je poskytována na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. září 2021, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněný žadatel o dotaci je obec Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje, která náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • 117D8250 – Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů.
 • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu komunikací, poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity, a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané komunikace:
   • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
   • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
 • Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
 • Výše alokace pro tuto výzvu je 123 108 442 Kč.

Specifika a omezení:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>