Přeskočit na obsah

MO PLZEŇ 3  — Sociální oblast – Podaná ruka

Dotace na podporu činnosti organizací a projekty, které se snaží zlepšit kvalitu života seniorům, zdravotně postiženým osobám a skupinám osob ohroženým sociálním vyloučením.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2022, 0:00:00 do 31. 1. 2023, 12:00:00.

Příjemci podpory:

  • Subjekty, které provozují svoji činnost na území MO Plzeň 3, pro občany MO Plzeň 3 (nutno doložit) nebo jsou svou činností v Plzni jedinečné.
    • nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace různých forem a zřizovatelů, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem programu je podpořit činnost organizací a projekty, které se snaží zlepšit kvalitu života seniorům, zdravotně postiženým osobám a skupinám osob ohroženým sociálním vyloučením.
  • V případě podpory organizací jsou podporovány aktivity, které cílí mimo vlastní členskou základnu těchto organizací.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2023 pro tento dotační program: 1 730 000 Kč.
  • Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti projednává Finanční výbor ZMO Plzeň 3.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru