Přeskočit na obsah

MO Plzeň 7 – Radčice – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Dotace na podporu činnosti organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel MO Plzeň 7 – Radčice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 4. do 9. 5. 2022.

Příjemci podpory:

  • Subjekty či organizace působící buď v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území MO Plzeň 7 – Radčice, nebo zaměřující svou činnost na obyvatele z MO Plzeň 7 — Radčice jako např.:
  • nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), tělovýchovné jednoty, obecně prospěšné společnosti a další formy nestátních neziskových organizací působících na území MO Plzeň 7 – Radčice,
  • podnikající fyzické či právnické osoby,
  • fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpořit činnost organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel MO Plzeň 7 – Radčice.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 20 000 Kč,
  • maximálně však do výše 75 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • Dotační program určen:
  • na úhradu přímých nákladů spojených s organizací a pořádáním sportovních akcí: například cestovné, startovné, doprava, ubytování, nákup materiálu vztahujícího se k uspořádání dané akce, pronájem tribuny, podia, sportovního povrchu a mantinelů, toalet a časomíry včetně dopravy a instalace, nákup věcných cen, organizační a technické zajištění akce, úhrada rozhodčích, reklama a propagace dotované akce, kancelářské potřeby nutné k organizaci akce, platba za služby (telefon, poštovné apod. – pouze v rámci akce) a další náklady bezprostředně související s organizací a přípravou sportovní akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru