Přeskočit na obsah

Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN‑T

Dotace na zlepšení silniční dopravy na síti TEN‑T, jedná se o transevropskou silniční síť, která je budována pro zkvalitnění mezinárodní dopravy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 31. 8. 2015.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

  • Pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN‑T.
  • Modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN‑T.
  • Realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti.
  • Realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu.

Forma a výše podpory:

  • Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Fondu soudržnosti, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  •  Podpora bude poskytnuta pro projekty s územním dopadem na území ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru