Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO ČR – 3. veřejná soutěž v programu The Country for the Future

scientific-2040795__340
Share Button

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče v souladu s podnikovou strategií, speciálně pak příspěvek k využívání moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů konceptu Průmysl 4.0, a využití digitalizace v průmyslu a službách a naplnění dalších vybraných oblastí a priorit RIS3 strategie ČR. 

Příjem žádostí:

 • Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě do 31. 3. 2021 do 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Podnik – právnická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, zároveň splňuje definici malého a středního podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

  • inovace produktu,
  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 25 mil. Kč.
 • Pro žádost o dotaci přitom platí, že v režimu dle Nařízení de minimis může uchazeč požádat o dotaci ve výši nejvýše 200 tis. EUR.
 • Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, může dosáhnout v souladu s Programem nejvýše 50 % celkových uznaných nákladů projektu.
 • Na náklady uznané v položkách „de minimis“ bude poskytnuta podpora v režimu Nařízení de minimis a může dosáhnout až 100 % těchto nákladů.

Specifika a omezení:

 • U projektů, které budou podpořeny ve veřejné soutěži, se předpokládá:
  • zahájení řešení v období od 30. 1. 2021 do 1. 10. 2021,
  • ukončení řešení nejpozději do 30. 9. 2024,
  • doba řešení projektu maximálně 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>