Přeskočit na obsah

MPO ČR — 4. veřejná soutěž v programu The Country for the Future

Program na podporu inovací The Country For The Future, který se zaměřuje na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.

Příjem žádostí:

 • Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě do 16. 6. 2022 do 5. 8. 2022.

Příjemci podpory:

 • Podnik – právnická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, zároveň splňuje definici malého a středního podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Jedním z prvních finančních opatření nové Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 je program na podporu inovací The Country For The Future, který se zaměří na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.

   

 • Program cílí na tři základní okruhy aktivit: 
  • vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace,
  • budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci,
  • zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků VaV).

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2023 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 240 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 500 mil. Kč.
 • Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích.
 • Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení: 
  • zahájení řešení v období od  01. 01. 2023 do 30. 04. 2023, s tím, že náklady, které vzniknou před datem zahájení řešení, jsou nezpůsobilé, s výjimkou těch, které byly přímo vynaloženy na přípravu žádosti a současně jsou uplatňovány do položky De minimis — neinvestiční,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2025,
  • doba trvání řešení projektu tak činí maximálně 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdoj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru