Přeskočit na obsah

MPO ČR — Národní plán obnovy – Výzva programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 7. 2023 do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Města, městské části, obce a kraje z celé České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
 • Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční výdaje přímo související s realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). 
  • U projektu typu renovace musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku. Pro výdaje na úsporu energie musí být předložen samostatný rozpočet.

Forma a výše podpory:

 • Alokace činí 160 mil. Kč — z národních zdrojů (prostředky rozpočtové kapitoly MPO).
 • Max. míra dotace je 50 %.
 • Min. 1 mil. Kč a max. 80 mil. Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Nejpozdější datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2025.
 • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru