Přeskočit na obsah

MPO ČR — Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny — výzva II.

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Cílem je rovněž efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. června 2024, 14:00:00 do 31. října 2025, 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Malý a střední podnik nebo velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Cílem je rovněž efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným vnitrostátním plánem, a to při respektování dalších dílčích cílů uvedené směrnice, resp. podpora dílčích cílů směřující ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zajištění plnění sektorových cílů ve vytápění a chlazení a v oblasti dopravy. Plněním cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšováním podílu energie z OZE budou plněny základní předpoklady pro postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a růst konkurenceschopnosti podniků. Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a dále sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech.
 • Výstavba větrných elektráren (VTe) s cílem zvyšování podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 3,070 mil. Kč a maximálně do výše 66,7 mil. EUR.
 • Projekty mající CZV nižší než minimální, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu.
 • Maximální výše CZV je nepřekročitelná.
 • Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí.
 • Maximální dotace je nepřekročitelná.
 • Míra podpory:
  • 65 % — malý podnik,
  • 55 % — střední podnik,
  • 45 % — velký podnik.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MPO ČR — Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny — výzva II.”

 1. Josef Bodlák

  Zvažuji pořízení malé větrné elektrarny okolo 5 KW pro využití v domácnosti a pro podnikání v zemědělství jako fyzická osoba.
  Prosím o sdělení možnosti využití dotace pro její financování,její výše a podmínek pro schvalení.Děkuji předem Bodlák.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   v prvním kvartále 2024 by měla být vyhlášena další výzva OP TAK Obnovitelné zdroje energie — větrné elektrárny, podmínky by měly být obdobné, jak v minulé výzvě. Žadatel musí být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání. Má povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku a musí mít dvě uzavřená účetní období. Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v odvětví CZ-NACE 03 Rybolov a akvakultura. Dotace pro malý podnik je 65 %. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR. Realizace projektu nesmí být v hl. m. Praha. Žadatel musí nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu předložit licenci na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).
   Pro sledování vyhlášení výzvy doporučuji sledovat stránky API:https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru