Přeskočit na obsah

MPO ČR — Umělá inteligence pro bezpečnější společnost

Dotace na zajištění podmínek pro vytvoření Evropského centra excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • O podporu může žádat organizace pro výzkum a šíření znalostí, splňující definici dle Sdělení komise (EU) rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), v partnerství / konsorciu s minimálně jednou další organizací pro výzkum a šíření znalostí, splňující definici dle Sdělení komise (EU) rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), které působí v oblasti oboru umělé inteligence pro bezpečnější společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Zajištění podmínek pro vytvoření Evropského centra excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost: 
  • 1.1. Návrh organizační struktury Evropského centra excelence a pilířů jeho aktivit, včetně právních aspektů,
  • 1.2. Vytvoření a obsazení řídicích struktur centra,
  • 1.3. Personální zajištění administrativy projektu, včetně projektového a finančního řízení,
  • 1.4. Vlastní vznik Evropského centra excelence v AI.
 • 2. Navázání mezinárodní spolupráce ECE s excelentními pracovišti v dané oblasti v zahraničí a nastavení podmínek pro její systematické rozšiřování.
 • 3. Vytvoření kontaktního místa pro informování o projektech a aktuálním vývoji na úrovni EU a zajištění aktivní komunikace na úrovni EU.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude příjemci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem dotace.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele (konsorcium) je 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Aktivity, na které je v žádosti požadována dotace nesmí být zahájeny před datem podání žádosti o dotaci.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele (konsorcium) je 15 mil. Kč na celé období řešení projektu, nejdéle do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Nahoru