Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MPO ČR – Výzva IV-2020 programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

shutterstock_143557168.jpg
Share Button

Cílem programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následná přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy do 10 ha.

Příjem žádostí:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro předkládání žádostí o podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů do 30. září 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce a kraje, ležící na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) anebo v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“.

Typy podporovaných projektů:

 • Výkupy nemovitostí:
  • Výkup pozemků.
  • Výkup objektů (výkupy za ceny obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku).
 • Přípravná činnost:
  • Znalecký posudek.
  • Ekologický audit.
  • Průzkumné práce – hydrologický, geologický průzkum, atd.
 • Projekční činnost ve výstavbě:
  • Projektová dokumentace ve všech fázích Projektu (DUR, DSP, dokumentace pro zadání zakázky, realizační dokumentace) včetně návrhu stavby, atd.
 • Odstranění nevyužitých staveb:
  • Náklady na demolice a odstranění staveb.
 • Regenerace brownfieldu:
  • Příprava ploch pro výstavbu (HTÚ, apod.).
  • Výstavba a opravy nezbytné infrastruktury k objektům.
  • Sadové úpravy.
  • Vynětí ze ZPF.
 • Rekonstrukce/modernizace objektů:
  • Rekonstrukce a opravy objektů.
  • Modernizace objektů – zateplení, výměna oken, atd.
 • Inženýrská činnost:
  • Činnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nutné pro úspěšnou realizaci Projektu. Technický dozor investora.

Forma a výše podpory:

 • Rekonstrukce: Výše dotace max. 25 000 Kč/m2 hrubé podlažní plochy1 objektu (v případě jednopodlažní haly vyšší než 6 m bude hrubá podlažní plocha znásobena koeficientem 1,5).
 • Demolice: Výše dotace max. 750 Kč/m3.
 • Na regeneraci okolních pozemků: Výše dotace max. 2 200 Kč/m2.
 • Je možná kombinace výše uvedených druhů podpory u jednoho projektu. Vypočítá se max. výše dotace a max. míra podpory.
 • Minimální výše Způsobilých výdajů na jeden Projekt je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden Projekt je 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Termín pro ukončení fyzické realizace Projektu je do 3 let ode dne vydání Registrace projektu (3. stupeň žádosti).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>