Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO ČR – Výzva V-2021 programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

shutterstock_143557168.jpg
Share Button

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně  využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2021 do 16,00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a kraje, ležící na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) anebo v hospodářsky a sociálně ohrožených územích dle „Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“.

Typy podporovaných projektů:

 • Výkupy nemovitostí:
  • Výkup pozemků.
  • Výkup objektů (výkupy za ceny obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku).
 • Přípravná činnost:
  • Znalecký posudek.
  • Ekologický audit.
  • Průzkumné práce – hydrologický, geologický průzkum, atd.
 • Projekční činnost ve výstavbě:
  • Projektová dokumentace ve všech fázích Projektu (DUR, DSP, dokumentace pro zadání zakázky, realizační dokumentace) včetně návrhu stavby, atd.
 • Odstranění nevyužitých staveb:
  • Náklady na demolice a odstranění staveb.
 • Regenerace brownfieldu:
  • Příprava ploch pro výstavbu (HTÚ, apod.).
  • Výstavba a opravy nezbytné infrastruktury k objektům.
  • Sadové úpravy.
  • Vynětí ze ZPF.
 • Rekonstrukce/modernizace objektů:
  • Rekonstrukce a opravy objektů.
  • Modernizace objektů – zateplení, výměna oken, atd.
 • Inženýrská činnost:
  • Činnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nutné pro úspěšnou realizaci Projektu. Technický dozor investora.

Forma a výše podpory:

 • Rekonstrukce: Výše dotace max. 7 500 Kč/m3 obestavěného prostoru.
 • Demolice: Výše dotace max. 750 Kč/m3.
 • Na regeneraci okolních pozemků: Výše dotace max. 2 200 Kč/m2.
 • Je možná kombinace výše uvedených druhů podpory u jednoho projektu. Vypočítá se max. výše dotace a max. míra podpory.
 • Minimální výše Způsobilých výdajů na jeden Projekt je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden Projekt je 60 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Termín pro ukončení fyzické realizace Projektu je do 3 let ode dne vydání Registrace projektu (3. stupeň žádosti).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>