Přeskočit na obsah

MPO EFEKT — NPO 1/2024 Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti, propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany zástupce veřejné správy a podnikatele a předprojektovou přípravu ve formě zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO) pro rodinné a bytové domy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 12. 2024 do 30. 6. 2024 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající.
 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce.
 • Nestátní neziskové organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, nadace, ústav.
 • Obchodní korporace – akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti, propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele a předprojektovou přípravu ve formě zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO) pro rodinné a bytové domy.
 • Cíl dotace:
  • zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
  • propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
  • informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financován;
  • informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních nemovitostech formou zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu: 35 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 žádost: 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 %.

Specifika a omezení:

 • Konzultační středisko EKIS se skládá minimálně ze 3 poradců schválených poskytovatelem dotace, kteří poskytují poradenství na stanoveném místě a ve stanovenou dobu dle Podmínek čerpání neinvestiční dotace.
 • Poradenství vykonávají poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost (VŠ technického, ekonomického či obdobného zaměření, osvědčení o kvalifikaci).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru