Přeskočit na obsah

MPO — I. výzva Úspory vody v průmyslu z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika Národního plánu obnovy

Dotace na podporu snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 05. 2022 (13:00) do 30. 09. 2022 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené IČ3 či obdobné identifikační číslo jiného státu a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů.
 • b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity.
 • c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku.
 • d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč.
 • Maximální do výše 25 mil Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky včetně hl. města Prahy.
 • Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2024, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru