Přeskočit na obsah

MPO Program ENERG

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor energie v konečné spotřebě a tím přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu s environmentální politikou trvale udržitelného rozvoje Evropské unie.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnikatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení energetické účinnosti v rámci některé z ekonomických činností podrobněji uvedených v Příloze č. 1 výzvy na území hlavního města Prahy; projekt musí být zaměřen na: 
  • i. zavádění nových energeticky účinnějších výrobních a technologických procesů,
  • ii. využití odpadní energie ve výrobních procesech,
  • iii. nákup energeticky úsporných spotřebičů a kancelářské techniky.
 • Zvýšení energetické účinnosti budovy, ve které je uskutečňována převážně podporovaná ekonomická činnost (pouze v případě podpory de minimis), projekt musí být zaměřen na: 
  • i. rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách podniku a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
  • ii. modernizaci nebo rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • iii. rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla,
  • iv. výměnu systémů klimatizace za energeticky účinnější,
  • v. zateplení obvodového pláště budovy podniku a výrobního areálu,
  • vi. výměnu a renovaci otvorových výplní,
  • vii. modernizaci soustav osvětlení (instalace energeticky účinných osvětlovacích systémů (LED), pohybových čidel, senzorů denního světla).
 • Výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu příjemce podpory a tím úplného nebo částečného nahrazení stávající výroby energie z neobnovitelných zdrojů, projekt musí být zaměřen na: 
  • i. instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů (energie z biomasy, solární termické a fotovoltaické systémy) pro vlastní spotřebu,
  • ii. instalaci kombinované výroby elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu,
  • iii. instalaci tepelných čerpadel.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem za dosažení výsledků realizace projektu a finančního příspěvku na úhradu nákladů energetického posudku.
 • Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem se poskytuje za těchto podmínek: výše zvýhodněného úvěru až 70 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 2 mil. Kč, maximálně 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území hl. města Prahy.
 • Projekty nesmí předpokládat získání provozní podpory obnovitelných zdrojů energie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru