Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva č. 7 — 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2024 — Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Dotace pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 5. 2021 do 7. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • Kraj, obce; dobrovolné svazky obcí; hlavní město Praha, Obecně prospěšná společnost, Církev a náboženská společnost, Ústav, Sociální družstvo, Spolek, Obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb.
 • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.
 • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení.
 • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 625 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace 60 000 000 Kč, která tvoří max. 75 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Max. 75% uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce.
 • Min. 25% uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2024.
 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů od 1. 1. 2019 – 30. 11. 2024

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru