Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva Národního plánu obnovy — Budování kapacit dětských skupin- veřejný sektor

Dotace na zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 4. 2023 do 15. 11. 2023 v 16:00 hod., dochází  k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 28. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS).
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Ústavy Akademie věd.
 • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina
  již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.
  • Nákup nemovitostí včetně pozemků,
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 1,7 mld. Kč.
 • Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF.
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. – 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 3. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru