Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva Národního plánu obnovy — Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Dotace na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 7. 2023 do 22. 7. 2024 v 16:00 hod.. 

Příjemci podpory:

 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, Dobrovolný svazek obcí, Příspěvková organizace územního samosprávného celku,  Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl, Organizační složky státu, Spolky a pobočné spolky, Obecně prospěšné společnosti, Ústavy, Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, Nadace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociální služby.
 • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
  • Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě;
  • Týdenní stacionáře;
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
  • Domovy pro seniory;
  • Domovy se zvláštním režimem;
  • Chráněné bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF.
 • Podpora bude proplácena v režimu ex post financování. Dále bude umožněno využít režimu kombinovaného ex post financování žadatelům/příjemcům spadajícím do neziskového sektoru.
 • Dotace na projekt je v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. neziskového sektoru (spolek a pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, církevní organizace či církevní právnická osoba, nadace, nadační fond) poskytována ve výši 5 mil. – 80 mil. Kč vč. DPH.
 • V případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. veřejného sektoru je podpora poskytována ve výši 5 mil. – 80 mil. Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.
 • Udržitelnost projektu realizovaného v rámci této Výzvy je 10 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

1 komentář na “MPSV — Výzva Národního plánu obnovy — Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče”

 1. Václav Andrejs

  Dobrý den,
  rád bych se informoval na možnost získání dotace z MPSV — Výzva Národního plánu obnovy — Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče.
  Dle uvedných informací je možné dotace použít na :
  Nákup nemovitostí včetně pozemků, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociální služby.

  Opravněný žadatel :
  spadající do neziskového sektoru (spolek a pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond) poskytována ve výši 5 mil. – 80 mil. Kč vč. DPH. Uvažoval jsem o nadaci , případně nadačním fondu ..? 

  Aktuálně nejsme neziskový sektor, jsme právnícká osoba. Musela by tedy vzniknout nová nezisková společnost OPS, Nadace , Nadační fond apod.
  Při prověřování dalších kriterii k této dotaci jsem našel, že taková to nezisková společnost musí mít minimáolně 3 letou historii. Z uvedných podmínek není úplně jasné, zda může vzniknout úplně nový subjekt, který má záměr a rád by poskytoval sociální péči. 

  Mohl bych Vás prosím požádat o konkretnější specifikaci podmínek získání této dotace.… ? Prosím o písemnou odpověď na uvedený e‑mail . Rád bych znal odpověď , zda jje vůbec reálné ucházet se o tuto datační výzvu. 

  předem Vám moc děkuji za Vaši písemnou odpověď . 

  S pozdravem a přáním hezkého dne, 

  Václav Andrejs
  e‑mail : andrejs@hotel-tommy.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru