Přeskočit na obsah

MPSV — Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence

Dotace na služby sociálního poradenství a sociální prevence, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace osob a napomáhají k předcházení sociálního vyloučení osob tíživé či nepříznivé sociální situaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1. 2024 do 31. 8. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo.
 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, Dobrovolný svazek obcí, Příspěvková organizace územního samosprávného celku, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy, Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, Spolky a pobočné spolky, Obecně prospěšné společnosti, Ústavy, Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, Nadace a nadační fondy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit činnost služeb sociálního poradenství a sociální prevence ve všech zmiňovaných oblastech při překonávání nepříznivých sociálních situací. Společně tak předcházet vzniku nežádoucích společenských jevů a sociálního vyloučení osob, zvýšit provozní kapacitu těchto služeb a umožnit co nejširšímu spektru poskytovatelů sociálních služeb navýšit stávající či vytvořit novou kapacitu, aby bylo dosaženo v oblastech poradenské a preventivní činnosti požadovaného efektu.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • nákup nemovitostí včetně pozemků,
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu (budovy), zázemí pro poskytování služeb sociálního poradenství a sociální prevence.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. neziskového sektoru (spolek a pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, církevní organizace či církevní právnická osoba, nadace, nadační fond) poskytována ve výši 1 mil. – 30 mil. Kč vč. DPH.
 • V případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. veřejného sektoru je podpora poskytována ve výši 1 mil. – 30 mil. Kč bez DPH.
 • Podpora bude příjemci poskytnuta ve výši 100 % schválených způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru