Přeskočit na obsah

MŠMT ČR — Výzva na podporu mezinárodních kol soutěží 2023

Dotace na podporu rozvoje soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy při hospodárném a efektivním využití finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být podána nejpozději do 14. listopadu 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, jiné právnické osoby – a to: nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), veřejné a soukromé vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je: 
  • a) podpořit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy při hospodárném a efektivním využití finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže,
   b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do soutěží,
   c) motivovat pedagogické pracovníky k rozvíjení nadání žáků způsobem, který povede k přípravě a účasti žáků na soutěžích,
   d) nacházet a identifikovat talentované žáky a studenty.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 4 000 000 Kč, z toho na sportovní soutěže 1 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do 90 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
 • Žádat o dotaci nemohou příspěvkové organizace ministerstev.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru