Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT ČR – Výzva na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022

volleyball-team-1561544__340
Share Button

Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen „soutěže“) na úrovni ústředních a mezinárodních kol pořádaných v České republice, a to na uspořádání ústředního kola soutěže, finančního zajištění účasti žáků na mezinárodním kole soutěže, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být podána nejpozději do 20. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, jiné právnické osoby – nestátní neziskové organizace ( např. spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), obchodní korporace, vysoké školy apod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je:
  • a) zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy a hospodárně a efektivně využívat finanční prostředky státního rozpočtu určené pro soutěže,
  • b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do této formy zájmového vzdělávání,
  • c) motivovat pedagogické pracovníky a žáky účastnit se soutěží,
  • d) nacházet a identifikovat talentované žáky a studenty.
 • Prioritami výzvy jsou soutěže realizované zcela distanční formou:
  • a) postupového charakteru, s více stupni postupových kol,
  • b) navazující na vzdělávací oblasti a obory vzdělání,
  • c) s dlouholetou tradicí, které velkou měrou napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu,
  • d) s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových kategoriích) v uplynulém ročníku,
  • e) sportovní soutěže – především florbal, volejbal, přespolní běh, basketbal, atletika, fotbal, házená.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 22 700 000 Kč, z toho na sportovní soutěže 5 700 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do 90 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Žádat o dotaci nemohou příspěvkové organizace ministerstev.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>