Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021

volleyball-team-1561544__340
Share Button

Dotace na podporu distančních soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání v souladu s § 111 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádostí je:
  • 15. 3. 2021 pro okresní a krajská kola,
  • 3. 3. 2021 pro kola ústřední a mezinárodní.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, jiné právnické osoby – nestátní neziskové organizace ( např. spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), obchodní korporace, vysoké školy apod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je:
  • a) zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy a hospodárně a efektivně využívat finanční prostředky státního rozpočtu určené pro soutěže,
  • b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do této formy zájmového vzdělávání,
  • c) motivovat pedagogické pracovníky a žáky účastnit se soutěží.
 • Prioritami výzvy jsou soutěže realizované zcela distanční formou:
  • a) navazující na vzdělávací oblasti a obory vzdělání,
  • b) postupového charakteru, s více stupni postupových kol,
  • c) s dlouholetou tradicí, které velkou měrou napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu,
  • d) s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových kategoriích) v uplynulém ročníku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše alokace pro tuto výzvu je 10 000 000 Kč.
 • Z důvodu významu výzvy pro podporu nadaných žáků může dosáhnout dotace až 100 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o dotaci pro pořádání mezinárodních soutěží v ČR jsou podávány na soutěže realizované v ČR v roce 2021. Mezinárodní soutěže pořádané v ČR a požadující finanční prostředky státního rozpočtu musí mít účastníky z nejméně čtyř států. Podmínky uvedené v tomto bodu se nevztahují na žádosti pro zabezpečení ústředních kol soutěží s mezinárodní účastí.
 • Žádat o dotaci nemohou příspěvkové organizace ministerstev.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>