Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v aktivitě Mobility, s dobou řešení  2025–2026

Věcným zaměřením Výzvy je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. května 2024.

Příjemci podpory:

  • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Věcným zaměřením Výzvy 8J25FR je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.
  • Aktivita Mobility je rezortním nástrojem poskytovatele MŠMT k podpoře české účasti v bilaterálních výzkumných projektech mobilitního charakteru. Partnery MŠMT pro aktivitu Mobility jsou poskytovatelé států, s nimiž Česká republika uzavřela příslušnou dohodou o spolupráci na poli VaVaI vládního či rezortního charakteru.
  • Hlavním cílem aktivity Mobility je podpora formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných programech a tím posílení výzkumných kapacit obou partnerských zemí.
  • Předmětem podpory v aktivitě Mobility je česká část bilaterálního výzkumného projektu, připraveného dvěma partnery – institucemi. Formativní charakter projektů orientovaný na utváření mezinárodních partnerství směřuje k jejich mobilitní povaze; jediným způsobilým nákladem jsou náklady na CESTOVNÉ.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy 8J25FR činí 3 000 000 Kč.
  • VÝŠE DOTACE Je udána maximální celková výše dotace 200 000 Kč na projekt a současně maximální výše dotace 100 000 Kč na kalendářní rok. Tyto dva limity nesmí být v žádosti překročeny.

Specifika a omezení:

  • Zahraniční partner společného projektu podává žádost francouzskému poskytovateli podle jeho pravidel. MŠMT doporučuje českému žadateli, aby svému partnerovi poskytnul plnou podporu při zajištění údajů a dokumentů, které zahraniční partner potřebuje k úspěšnému podání vlastní žádosti svému poskytovateli (např. podpisy dokumentů atp.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru