Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace ze státního rozpočtu na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) s dobou řešení 2024–2027

Dotace je určena na formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden český subjekt, jeden partner z Japonska a min. jeden partner z další země) řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením mezinárodní komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství, a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 18. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem programu EIG CONCERT Japan je formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením meziregionální komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství. Předmětem podpory v programu EIG CONCERT Japan je společný výzkumný projekt s vysokým výzkumným potenciálem, navržený a podaný nejméně třemi partnery (přičemž platí, že v konkrétním projektu je vždy jeden partner z Japonska a alespoň dva partneři z evropských zemí), a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan. Financování je realizováno na národní úrovni.
 • Předložený projekt spadá do kategorie – základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy 8I24 činí 600 000 EUR, tj. 14 404 200 Kč s omezením 200 000 EUR/rok, tj. 4 801 400 Kč/rok a 150 000 EUR/projekt, tj. 3 601 050 Kč/projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádost bude s tímto věcným zaměřením Výzvy 8I24 v souladu, budou-li v ní žadatelem SOUČASNĚ naplněna následující kritéria:
  • PROJEKT Součástí žádosti o poskytnutí dotace je projekt výzkumu, vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb. Žadatel v žádosti určí osobu, která je mu odpovědná za odbornou úroveň projektu – řešitele.
  • PARTNERSTVÍ Žadatel sestavil společný tým s minimálně dvěma zahraničními partnery účastnícími se 10. výzvy EIG CONCERT Japan (mimo ČR), přičemž jeden z těchto partnerů MUSÍ být z Japonska; tito zahraniční partneři jsou vymezeni v příslušné části žádosti.
 • Státy participující na 10. výzvě EIG CONCERT Japan: Bulharsko, Česká republika, Francie, Japonsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Turecko.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru