Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Organizace sportu – Olympijské a paralympijské hnutí

hands-1429672__340
Share Button

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději do 9. prosince.
 • Termín pro podání žádostí je stanoven do 3. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu:
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,
  • působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,
  • žadatel je zastřešující sportovní organizací, která je na základě uznání MOV nebo MPV výhradním představitelem olympijského nebo paralympijského hnutí v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu:
  • Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice, dle registrovaných stanov.
  • Zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.
  • Zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám Mezinárodního olympijského výboru či Mezinárodního paralympijského výboru a také ve vztahu k aktivitám pod patronací Visegrádské čtyřky v oblasti tzv. Olympijských nadějí (Olympic Hopes), nebyli-li podpořeny z jiného dotačního programu.
  • Aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s jejím posláním určeným stanovami.
  • Propagace sportu, olympijských a paralympijských hodnot a zdravého životního stylu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 120 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2021. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>