Přeskočit na obsah

MŠMT — Program Eurostars — 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars‑3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání návrhů projektů Eurostars‑3 počíná běžet dnem 14. července 2023 a končí dne 14. září 2023 14:00 CEST. 

Příjemci podpory:

 • Malé, střední a velké podniky, výzkumná organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Eurostars‑3 je schéma financující společné mezinárodní projekty inovativních malých a středních podniků, které realizují vlastní výzkum a vývoj. Výstupem projektů jsou inovativní technologie, produkty a služby s potenciálem prosadit se na světových trzích, které mají být uvedeny na trh do dvou let po skončení projektu. Specifikace věcného zaměření projektu není programem stanovena, je zde uplatněn princip bottom-up.
 • Podmínkou účasti je vytvoření konsorcia minimálně dvou malých a středních podniků ze dvou participujících států v programu Eurostars‑3. Program poskytuje finanční podporu projektům prostřednictvím národního financování každé zúčastněné země. Výše financování závisí na projektových aktivitách, typu partnerské organizace a zemi, ve které sídlí.
 • Úspěšný projekt lze definovat jako projekt s: 
  • průměrným rozpočtem EUR 1,5 mil. na celý projekt,
  • požadující v průměru EUR 0,5 mil. na zemi,
  • průměrnou 50 % finanční podporou,
  • 2–4 mezinárodními projektovými partnery,
  • 2–3 participujícími zeměmi a
  • průměrnou délkou 24 měsíců realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci 5. výzvy je 500 000 EUR. Maximální roční výše dotace na jeden projekt činí 160 000 EUR. Český žadatel může na projektu participovat (projekt navrhovat) s následující intenzitou podpory:
 • Průmyslový výzkum s bonifikací MSP: 
  • malý podnik — 70 %, střední podnik — 60 %, velký podnik — 50 %, výzkumná organizace — 100 %.
 • Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce: 
  • malý podnik — 80 %, střední podnik — 75 %, velký podnik — 65 %, výzkumná organizace — 100 %.
 • Experimentální vývoj s bonifikací MSP: 
  • malý podnik — 45 %, střední podnik — 35 %, velký podnik — 25 %, výzkumná organizace — 100 %.
 • Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce: 
  • malý podnik — 60 %, střední podnik — 50 %, velký podnik — 40 %, výzkumná organizace — 100 %.

Specifika a omezení:

 • Na úrovni České republiky poskytuje národní finanční podporu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Konkrétně tento program zapadá do aktivit oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI. Každý rok bývají vyhlášeny dvě výzvy, kdy zhruba 25 % předložených projektových žádostí obdrží finanční prostředky. Organizace z kterékoli země (jako jsou MSP, velké společnosti, univerzity a výzkumné organizace) mohou svou účast/projektové náklady na projektu hradit i z vlastních zdrojů.
 • Výzkumná organizace — Uvedená intenzita podpory je určena pouze pro nehospodářské činnosti výzkumných organizací.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MŠMT — Program Eurostars — 3”

 1. Dobrý den,
  mohli byste nám, prosím, poradit, jakou můžeme požadovat míru podpory ve čtvrté výzvě Eurostars 3, pokud podáváme projekt společně se zahraničním MSP a zahraniční univerzitou? V projektu bude naše společnost vystupovat jako partner.
  Děkujeme, s pozdravem
  I. Špačková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Rozpočet malých a středních podniků ze zúčastněných zemí (s výjimkou subdodávek) činí 50 % nebo více celkových nákladů projektu.
   Žádný jednotlivý projektový partner nebo země není zodpovědný za více než 70 % rozpočtu projektu. Alespoň jeden projektový partner konsorcia musí obdržet veřejné financování, jinak nemůže být návrh projektu schválen jako projekt Eurostars. Český žadatel může na projektu participovat (projekt navrhovat) s následující intenzitou podpory:
   Průmyslový výzkum s bonifikací MSP:
   malý podnik — 70 %, střední podnik — 75 %, velký podnik — 65 %, výzkumná organizace — 100 %.
   Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce:
   malý podnik — 80 %, střední podnik — 60 %, velký podnik — 50 %, výzkumná organizace — 100 %.
   Experimentální vývoj s bonifikací MSP:
   malý podnik — 45 %, střední podnik — 35 %, velký podnik — 25 %, výzkumná organizace — 100 %.
   Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce:
   malý podnik — 60 %, střední podnik — 50 %, velký podnik — 40 %, výzkumná organizace — 100 %.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru