Přeskočit na obsah

MŠMT — Program Eurostars — 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 6. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars‑3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání návrhů projektů Eurostars‑3 počíná běžet dnem 12. ledna 2024 a končí dne 14. března 2024 14:00 CEST. 

Příjemci podpory:

 • Malé, střední a velké podniky, výzkumná organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Eurostars‑3 je schéma financující společné mezinárodní projekty inovativních malých a středních podniků, které realizují vlastní výzkum a vývoj. Výstupem projektů jsou inovativní technologie, produkty a služby s potenciálem prosadit se na světových trzích, které mají být uvedeny na trh do dvou let po skončení projektu. Specifikace věcného zaměření projektu není programem stanovena, je zde uplatněn princip bottom-up.
 • Podmínkou účasti je vytvoření konsorcia minimálně dvou malých a středních podniků ze dvou participujících států v programu Eurostars‑3. Program poskytuje finanční podporu projektům prostřednictvím národního financování každé zúčastněné země. Výše financování závisí na projektových aktivitách, typu partnerské organizace a zemi, ve které sídlí.
 • Úspěšný projekt lze definovat jako projekt s: 
  • průměrným rozpočtem EUR 1,5 mil. na celý projekt,
  • požadující v průměru EUR 0,5 mil. na zemi,
  • průměrnou 50 % finanční podporou,
  • 2–4 mezinárodními projektovými partnery,
  • 2–3 participujícími zeměmi a
  • průměrnou délkou 24 měsíců realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků alokovaná na realizaci 6. výzvy Eurostars‑3 je 500 000 EUR.
 • Maximální roční výše dotace na jeden projekt činí 160 000 EUR. Český žadatel může na projektu participovat (projekt navrhovat) s následující intenzitou podpory:
 • Průmyslový výzkum s bonifikací MSP: 
  • malý podnik — 70 %, střední podnik — 60 %, velký podnik — 50 %, výzkumná organizace — 100 %.
 • Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce: 
  • malý podnik — 80 %, střední podnik — 75 %, velký podnik — 65 %, výzkumná organizace — 100 %.
 • Experimentální vývoj s bonifikací MSP: 
  • malý podnik — 45 %, střední podnik — 35 %, velký podnik — 25 %, výzkumná organizace — 100 %.
 • Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce: 
  • malý podnik — 60 %, střední podnik — 50 %, velký podnik — 40 %, výzkumná organizace — 100 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel se musí zaregistrovat pomocí platformy pro řízení projektů Eureka (EPMP), čímž obdrží přístup k formuláři návrhu projektu Eurostars.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MŠMT — Program Eurostars — 3”

 1. Iva Špačková

  Dobrý den,
  mohli byste nám, prosím, poradit, jakou můžeme požadovat míru podpory ve čtvrté výzvě Eurostars 3, pokud podáváme projekt společně se zahraničním MSP a zahraniční univerzitou? V projektu bude naše společnost vystupovat jako partner.
  Děkujeme, s pozdravem
  I. Špačková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Rozpočet malých a středních podniků ze zúčastněných zemí (s výjimkou subdodávek) činí 50 % nebo více celkových nákladů projektu.
   Žádný jednotlivý projektový partner nebo země není zodpovědný za více než 70 % rozpočtu projektu. Alespoň jeden projektový partner konsorcia musí obdržet veřejné financování, jinak nemůže být návrh projektu schválen jako projekt Eurostars. Český žadatel může na projektu participovat (projekt navrhovat) s následující intenzitou podpory:
   Průmyslový výzkum s bonifikací MSP:
   malý podnik — 70 %, střední podnik — 75 %, velký podnik — 65 %, výzkumná organizace — 100 %.
   Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce:
   malý podnik — 80 %, střední podnik — 60 %, velký podnik — 50 %, výzkumná organizace — 100 %.
   Experimentální vývoj s bonifikací MSP:
   malý podnik — 45 %, střední podnik — 35 %, velký podnik — 25 %, výzkumná organizace — 100 %.
   Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce:
   malý podnik — 60 %, střední podnik — 50 %, velký podnik — 40 %, výzkumná organizace — 100 %.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru