Přeskočit na obsah

MŠMT — Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-ACTION – LUAUS25 (Bilaterální projekty ČR-USA)

Veřejná soutěž LUAUS25 je určena na podporu společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. 

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. května 2024 a končí dne 10. července 2024.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Malé, střední a velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Do veřejné soutěže LUAUS25 budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Uchazečem může být výzkumná organizace; malý, střední či velký podnik. Další účastník projektu na české straně je přípustný (a to maximálně jeden), přičemž jím může být výzkumná organizace; malý, střední či velký podnik. Řešení projektů v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 1. března 2025, nejpozději však do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu a musí být ukončeno nejpozději do 31. prosince 2028.
 • Cíle programu I‑E II jsou následující:
  • Fungující mezinárodní spolupráce ve VaVaI jako příspěvek k zvyšování znalostní a vzdělanostní úrovně ČR, k řešení společenských výzev a ke zvyšování přidané hodnoty ekonomiky ČR.
  • Strategická orientace mezinárodního VaVaI v ČR jako příspěvek k řešení společenských výzev ČR a k realizaci priorit ČR na poli VaVaI prostřednictvím spolupráce s mezinárodními partnery.
  • Růst kvality a zvýšení míry excelence VaVaI v ČR skrze participaci na projektech mezinárodního výzkumu, vývoje a inovací.
  • Rozvoj multilaterální spolupráce na poli VaVaI zapojením do existujících mezinárodních schémat podpory VaVaI.
  • Posilování míry spolupráce podniků a výzkumných organizací na mezinárodních projektech VaVaI.
  • Rozvoj mezinárodní spolupráce podniků v oblasti inovací.

Forma a výše podpory:

 • Na tuto veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 300 mil. Kč.
 • Maximální výše účelové podpory není stanovena (očekává se podpoření cca 35 projektů).

Specifika a omezení:

 • Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–4 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru