Přeskočit na obsah

MŠMT — Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-EUREKA – LUE232

Věcným zaměřením Výzvy LUE232 je poskytnutí národní podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální či multilaterální mezinárodní partnerství v jednom z uvedených programů sítě Eureka a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání návrhů projektů: od 24. října 2023 do 6. prosince 2023. 

Příjemci podpory:

  • Malý, střední, velký podnik, výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Záměrem Výzvy LUE232 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. 
  • Výzva LUE232 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho zahraničním partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Forma a výše podpory:

  • Pro Výzvu LUE232 je udána maximální celková výše účelové podpory, a to:
    • 3 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní pouze jeden subjekt z ČR (tj. uchazeč).
    • 4 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní dva a více subjektů z ČR (tj. uchazeč a jeden či více dalších účastníků projektu).

Specifika a omezení:

  • Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru