Přeskočit na obsah

MŠMT — Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-EUREKA – LUE241

Věcným zaměřením Výzvy LUE241 je poskytnutí národní podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální či multilaterální mezinárodní partnerství v jednom z uvedených programů sítě Eureka a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: 17. dubna 2024 a končí dne 30. května 2024.

Příjemci podpory:

 • Malý, střední, velký podnik, výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem Výzvy LUE241 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí.
 • Výzva LUE241 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE241 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho zahraničním partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Forma a výše podpory:

 • ALOKACE VÝZVY LUE241 Výše finančních prostředků určená na realizaci Výzvy LUE241 je 90 mil. Kč.
 • Pro Výzvu LUE241 je udána maximální celková výše účelové podpory, a to:
  • 9 mil. Kč na celý projekt v případě, že se projektu účastní pouze jeden subjekt z ČR (tj. uchazeč); zároveň účelová podpora v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 3 mil. Kč.
  • 12 mil. Kč na celý projekt v případě, že se projektu účastní dva a více subjektů z ČR (tj. uchazeč a jeden či více dalších účastníků projektu); zároveň účelová podpora v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 4 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Doba řešení projektů uvedená v návrhu projektu ve Výzvě LUE241 musí být max. 36 měsíců. Navržený projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2025 a ukončen nejpozději 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru