Přeskočit na obsah

MŠMT — PROGRAM INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-COST – LUC24

Dotace na podporu výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. 

Příjem žádostí:

  • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne  14. prosince 2023 a končí dne 2. února 2024

Příjemci podpory:

  • Výzkumná organizace; malý nebo střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

  • Do veřejné soutěže LUC24 budou přijímány návrhy projektů v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí.

Forma a výše podpory:

  • Na veřejnou soutěž LUC24 je na celou dobu řešení alokováno celkem 210 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Řešení projektu v rámci LUC24 může být zahájeno nejdříve 1. 9. 2024, nejpozději však do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu a musí být ukončeno nejpozději do 31. prosince 2027;
  • doba řešení projektu musí být min. 20 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru