Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na úhradu nákladů na sportovní přípravu nad rozsah standardního gymnaziálního vzdělávání. Konkrétně jde o žáky vzdělávající se v oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-41-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je do 30. 11. 2016.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba vykonávající činnost sportovního gymnázia.

Typy podporovaných projektů:

  • Sportovní příprava sportovců – žáků studující obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, včetně zahraniční přípravy (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, příspěvek na regeneraci žáků).
  • Zabezpečení sportovců, pedagogických pracovníků – trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovné, včetně pojištění sportovního materiálu.
  • Zabezpečení pedagogických pracovníků – trenérů a členů realizačních týmů (platy, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, dále služby).

Forma a výše podpory:

  • Při stanovení výše dotace budou upřednostněny zejména olympijské sporty. Dále bude přihlédnuto k počtu žáků, počtu trenérů – pedagogů, náročnosti materiálně technické základny a úspěšnosti sportů na úrovni státní sportovní reprezentace ČR.

Specifika a omezení:

  • Čerpání dotace je vždy vymezeno na období jednoho kalendářního roku, avšak dotace nesmí být použita na výdaje uskutečněné před datem vydání rozhodnutí!

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>