Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2021-2022

laboratory-2815641_960_720
Share Button

Cílem této výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 4. do 1. 6. 2020.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze výzkumná organizace podle článku 1.3. písm. ee) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), zapsaná v Seznamu výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jehož správcem je poskytovatel.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora společného výzkumného projektu musí být předložena současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu.
  • Napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
  • Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory společným výzkumným projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než dvakrát. Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy společného výzkumného projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Forma a výše podpory:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000 Kč/rok, tj. 400 000 Kč na celou dobu řešení.
  • Na výzvu je alokováno celkem 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>