Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. dubna do 30. června 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze výzkumná organizace podle článku 1.3. písm. ee) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), zapsaná v Seznamu výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jehož správcem je poskytovatel.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory společným výzkumným projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než dvakrát.
  • Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy společného výzkumného projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Forma a výše podpory:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000 Kč/rok, tj. 400 000 Kč na celou dobu řešení.
  • Na výzvu je alokováno celkem 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádost o poskytnutí podpory na řešení společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů ve Spolkové republice Německo, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
  • V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru